Αρχική σελίδα Περιγραφή των Εικονικών Εργαστηρίων
Εισαγωγή Επικοινωνία

 
 

Τα Εικονικά Εργαστήρια είναι ένα σύνολο από συστήματα λογισμικού (software), τα οποία εκμεταλλεύονται τη μεγάλη εγκατεστημένη υπολογιστική ισχύ και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δικτυακές ικανότητες του Τμήματος και του Ε.Μ.Π. για να προσφέρουν δυνατότητες:

Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των Εικονικών Εργαστηρίων (i) από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο με το INTERNET (και πιο συγκεκριμένα με το World Wide Web), ο οποίος διαθέτει μονάδα λογισμικού διαπροσωπείας με το WWW με επαυξημένες δυνατότητες, (ii) μέσω τοπικού δικτύου από διαθέσιμα ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια (για παράδειγμα το εργαστήριο CAD-CAM όπου πραγματοποιούνται και τα περισσότερα από τα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος και (iii) από ειδικούς υπολογιστές με ειδικό software/hardware περισσότερο για λόγους επίδειξης.

Η ανάπτυξη των εν λόγω Εικονικών Εργαστηρίων προβλέπεται να επιτρέψει:


 

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί στην προβολή του συνόλου των Εικονικών Εργαστηρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών του ΕΜΠ και παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη για την καλύτερη μετάδοση και κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να γίνει η σελίδα αυτή ένας μικρός αλλά εύχρηστος "Οδηγός Σπουδών" για εκείνα τα μαθήματα του Τμήματος, στα οποία έχουν προβλεφθεί και εισαχθεί εικονικά εργαστήρια, περιγράφοντας το αντικείμενο και το σκοπό των "εικονικών ασκήσεων", χρησιμοποιώντας παραδείγματα και εικόνες. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε να παράσχουμε στον σπουδαστή του Τμήματός μας μια χρήσιμη βοήθεια σε αρκετά από τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των προπτυχειακών σπουδών του.


Αρχική σελίδα | Εισαγωγή | Περιγραφή των Εικονικών Εργαστηρίων | Επικοινωνία
 
 

(c) 2000 Α. Δροσόπουλος, Γ. Τσεχπενάκης