IVML  
  about | r&d | publications | courses | people | links
   

N. Tsapatsoulis
Προηγμένες Τεχνικές Αναγνώρισης Προσώπων και Ανάλυσης Εκφράσεων
Ph.D. Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens
ABSTRACT
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει κεντρικό θέμα την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από δύο ιδιαίτερα σημαντικές διεργασίες που εκτελούνται από τα ανθρώπινα όντα: την αναγνώριση προσώπων και την ανάλυση ανθρωπίνων εκφράσεων. Στόχος της είναι η συνεισφορά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός πλήρως αυτοματοποιημένου υπολογιστικού συστήματος το οποίο να είναι ικανό να προσομοιώνει σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο τις παραπάνω ικανότητες των ανθρώπων. Η διατριβή απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των υφιστάμενων τεχνικών για την αναγνώριση προσώπων και την ανάλυση εκφράσεων όπως αυτές εκφράζονται μέσω τεσσάρων υποπροβλημάτων: της ανίχνευσης και εντοπισμού προσώπων, του εντοπισμού των σημαντικών χαρακτηριστικών του προσώπου, της ταυτοποίησης προσώπων και της αναγνώρισης εκφράσεων με χρήση οπτικών στοιχείων. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον αυτόματο εντοπισμό προσώπων και χαρακτηριστικών τους σε φωτογραφίες ή ακολουθίες βίντεο και σε εφαρμογές πέρα από την αναγνώριση προσώπων στις οποίες η διαδικασία εντοπισμού είναι χρήσιμη. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις τεχνικές που αναπτύχθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής. Στο τρίτο μέρος της διατριβής παρουσιάζονται οι προτεινόμενες τεχνικές για ταυτοποίηση προσώπων και πώς αυτές συνδέονται με προηγούμενες εργασίες καθώς και με τη διαδικασία εντοπισμού προσώπων του δευτέρου μέρους. Η ανάλυση εκφράσεων μέσω της οπτικής πληροφορίας εξετάζεται στο τέταρτο μέρος της διατριβής. Η διατριβή τερματίζεται με έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις για κάποια ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική έρευνα.
18 May , 2000
N. Tsapatsoulis, "Προηγμένες Τεχνικές Αναγνώρισης Προσώπων και Ανάλυσης Εκφράσεων", Ph.D. Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens
[ save PDF] [ BibTex] [ Print] [ Back]

© 00 The Image, Video and Multimedia Systems Laboratory - v1.12